Računalne mreže

Online udžbenik Računalne mreže daje pregled tehnologija i usluga koje se koriste u IP komunikacijskim mrežama. Prikazane su osnovne tehnologije lokalnih mreža i interneta po razinama TCP/IP komunikacijske arhitekture.

Osnova na kojoj je nastao ovaj udžbenik je diplomski rad pod naslovom "Tehnologije povezivanja krajnjih IP podmreža", napisan pod stručnim vodstvom mentora prof. dr. sc. Julija Ožegovića na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Splitu.

Udžbenik će se nadopunjavati novim sadržajem koliko to vrijeme bude dopuštalo, a nalazi se na adresi http://mreze.layer-x.com.